top of page
*Downloaden is niet beschikbaar op een telefoon of tablet / Download not available on mobile devices

VOORWAARDEN DOWNLOADEN PARTITUREN SINT JORISMIS

De partituren van de Sint Jorismis kunt u vrij downloaden en kopiëren voor eigen gebruik.

 

Echter:

Bij uitvoering waarbij entreegeld wordt gevraagd en/of waarbij de musici worden betaald dient men een mail te sturen naar:

 

info@theaterbureaudemannen.nl t.a.v. Herman Finkers

met vermelding van datum/data plus locatie uitvoering en naam uitvoerenden.

 

Indien er sprake is van een geluidsopname met de bedoeling die commercieel te verspreiden dient men eveneens een mail te sturen naar bovengenoemd impresariaat met vermelding van de nodige gegevens.

 

Verdere verspreiding van de partituren is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan

 

 

ik ga akkoord

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR DOWNLOADING SCORE SAINT GEORGE MASS

You can freely download and copy the score and parts for own use.

 

However:

When performing the piece and entrance money is asked or the musicians are being payed you schould send an e-mail to:

 

info@theaterbureaudemannen.nl t.a.v. Herman Finkers

and state the date and place of the performance and name of the choir and ensemble.

 

When making an audio recording of the Mass for commercial purpose you should also send an e-mail to the address mentioned above with the information required.

 

Further distribution of the score and parts without the composers permission in writing is prohibited.

I agree

bottom of page