top of page
*Downloaden is niet beschikbaar op een telefoon of tablet / Download not available on mobile devices

VOORWAARDEN DOWNLOADEN PARTITUREN SINT JORISMIS

De partituren van de Sint Jorismis kunt u vrij downloaden en kopiëren voor eigen gebruik.

 

Echter:

Bij uitvoering waarbij entreegeld wordt gevraag en/of waarbij de musici worden betaald dient men een mail te sturen naar:

info@theaterbureaudemannen.nl t.a.v. Herman Finkers

met vermelding van datum/data plus locatie uitvoering en naam uitvoerenden.

 

Indien er sprake is van een geluidsopname met de bedoeling die commercieel te verspreiden dient men eveneens een mail te sturen naar bovengenoemd impresariaat met vermelding van de nodige gegevens.

 

Verdere verspreiding van de partituren is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan

 

 

Succelvol verzonden

TERMS FOR DOWNLOADING SCORE SAINT GEORGE MASS

You can freely download and copy the score and parts for own use.

 

However:

When performing the piece and entrance money is asked or the musicians are being payed you schould sen dan e-mail to:

info@theaterbureaudemannen.nl t.a.v. Herman Finkers

and state the dat and place of the performance and name of the choir and ensemble.

 

When makingan audio recording of the Mass for commercial pirpose you should also sen dan e-mail to the address mentioned abovewith the information required.

 

Further distribution of the score and parts without the composers permission in writing is prohibited.

Your details were sent successfully!

SAINT GEORGE MASS

VIOLIN I

CHORAL SCORE

VIOLIN II

HARPSICHORD/ POSITIVE ORGAN

VIOLA

HARP

CELLO

OBOE

DOUBLE BASS

TOELICHTING DOOR HERMAN FINKERS

bottom of page